O nás

Jak vše začalo

 Na začátku všeho byla potřeba pohybových aktivit pro naše malé děti. Většina kroužků v Olomouci začínala se sportem pro děti od 6ti let, nebo byly hodiny jednostranně zaměřené a to se nám nelíbilo. Připravili jsme proto koncepci všestranné přípravy dle našeho nejlepšího mínění, zapracovali do ní všechny naše vize, znalosti a zkušenosti. Velkým bonusem při plánování aktivit byl rozhled tří oborů, které jsme na FTK UP vystudovali (Tomáš Prycl – TV/M, Karel Vitámvás – ATV, Michal Půža – REKREOLOGIE).

V roce 2019 jsme založili neziskovou organizaci ATOMIKA z.s., která zastřešuje všechny naše projekty. Jejím hlavním cílem je podpora dětí v rozvíjení všestrannosti, propagace sportu, turistiky a zdravého životního stylu.

Na začátku roku 2019 jsme otevřeli cvičení pro cca 20 dětí z řad kamarádů. Protože poptávka po všestranné přípravě dětí, která má smysl a kde se dětem věnují zkušení trenéři byla velká, domluvili jsme se s vedením AC BALUO při FTK UP Olomouc na využití tamějších cvičebních prostor a vzájemné spolupráci. 

A tak 23. září 2019 mohlo být odstartováno historicky 1. cvičení všestranné pohybové přípravky Svišti v pohybu, pod sportovním klubem ATOMIKA, z.s.. Děti které jsou našimi členy u nás cvičí alespoň jedenkrát týdně po dobu 50 minut. Momentálně nabízíme pravidelné cvičení pro cca 615 dětí z Olomouce a okolí, navíc pořádáme příměstské tábory a další volnočasové aktivity.

Jak to u nás funguje

  • Prioritou je pro nás individuální přístup k dětem, který podporujeme dostatečným množstvím kvalifikovaných trenérů – standardem jsou 3-4 trenéři na max 20 dětí.
  • V rámci všestranného cvičení,  se děti v průběhu pololetí vystřídají na 3 – 4 různých sportovištích, kde se učí základům gymnastiky, atletiky, taneční průpravě, úpolových, míčových a netradičních pohybových her a mnoho dalšího.
  • Výuku vždy přizpůsobujeme věku a již získaným dovednostem skupiny a individualit dětí.
  • Chceme, aby se děti na cvičení cítily dobře a věděly, že jsou u nás vítány. 

 

Vzdělání trenérů

Naši trenéři jsou většinou absolventi FTK UP v Olomouci, případně jiného pedagogického či vysokoškolského vzdělání. Někteří trenéři své profesní vzdělávání dokončují – studují vysokou školu. Většina z nás však dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dětí v pohybových aktivitách a sportu.

Další vzdělávání našich trenérů

Trenéři u nás procházejí 2x ročně trenérským školením. Absolvují vzdělávací kurzy (například akreditovaný kurz DVPP – Všestranná pohybová příprava v předškolním vzdělávání a Všestranná pohybová příprava v mladším školním vzdělání).

Každoročně pořádáme v rámci školení také přednášky externích pracovníků v oblasti pedagogiky, psychologie, zdravé výživy a z různých oblastí sportovního tréninku a kondiční přípravy dětí a mládeže.

Naši trenéři

Mgr. Tomáš Prycl

Vystudoval FTK UP v Olomouci. Po absolvování Fakulty tělesné kultury vedl 7 let sportovní třídy na FZŠ Olomouc-Tererovo nám. a zároveň trénoval dívčí volejbal v Olomouci. Má bohaté zkušenosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a s organizováním speciálních akcí s programem pro děti. Spoluzakladatel ATOMIKA, z.s.

Mgr. Michal Půža

Absolvent FTK UP obor Rekreologie / Management životního stylu. Již 23 let se věnuje výchově dětí a mládeže. Jeho specializací jsou pohybové – sportovní hry a oblast  výchovy v přírodě. 10 let úspěšně vedl tým Frisbee Ultimate a kroužky floorbalu. Momentálně pracuje na UP Olomouc. Spoluzakladatel ATOMIKA, z.s.

Mgr. Veronika Chvojková

Vystudovala FTK UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Autorka vzdělávacího programu „pÁPÁ hrátky“, kde seznamuje předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek. Vedoucí pohybových a tvořivých kroužků.

Bc. Markéta Junková

Vystudovala pedagogickou fakultu UP se zaměřením na výchovu dětí předškolního věku. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi. Má bohaté zkušenosti s trénování lehké atletiky. Je garantkou cvičení rodičů s dětmi.

Bc. Tereza Zajíčková

Student FTK UP v Olomouci, obor  tělesná výchova – společenské vědy. V současnosti působí jako trenér Estetické skupinové gymnastiky ve Velkém Týnci. V minulosti dosáhla mnohých úspěchů v ČR a kvalifikovala se i na mezinárodní soutěže.

Dominika Plchová

Absolvovala střední pedagogickou školu v Boskovicích. Má zkušenosti s pořádáním dětských táborů a lyžařských kurzů. Nyní je studentkou FTK UPOL a věnuje se práci s menšími dětmi.

Mgr. Kristýna Janečková

Vystudovala obor tělesná výchova v kombinaci se španělskou filologií. V současnosti je na FTK UP studentkou doktorandského programu.  Po celý život se aktivně i trenérsky věnovala moderní a estetické skupinové gymnastice. K nejvýznamnějším sportovním úspěchů patří účast na mistrovství světa.

Mgr. et Bc. Petr Novosad

Vystudoval PřF UP a FTK UP v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s pořádáním dětských táborů a také praxi jako instruktor lyžování, snowboardu a instruktor lezení na umělé stěně jak s dětmi, tak i dospělými. 10 let aktivně hrál ultimate frisbee na ligové úrovni, které i několik let vedl jako trenér.

Bc. Klára Nováková

Je absolventem pedagogické školy v Přerově a Vysoké školy ve Zlíně. V současnosti se věnuje dětem v MŠ. Ve volném čase se zaobírá rozvojem her a sportu dětí předškolního a mladšího školního věku.

Veronika Novosadová

Tanci a sportu se věnuje už od svých 4 let. Vyzkoušela všechno možné, ale její srdce si získal tanec, u kterého zůstala. Je to tanečnice, trenérka i choreografka. Zároveň sbírala zkušenosti i jako vedoucí dětí, mládeže i dospělých na táborech, kulturních a volnočasových akcí.

Ing. Barbora Lepařová

Mnoho let se věnuje volnočasové pedagogice jako táborová vedoucí, instruktorka lyžování a snowboardingu, animátorka a máma dvou dětí. Ráda vymýšlí hry a aktivity pro skupiny všech věkových kategorií, miluje přirozený pohyb a snaží se o respektující přístup nejen k dětem.

Zuzana Odleváková

Studentka FTK UP, obor TV-M. Od malička našla zálibu ve sportu, závodně hrála
10 let tenis, který již pátým rokem trenuje. Má zkušenosti z příměstských táborů, škol v přírodě a také učí v zimním období na lyžích. Baví ji učit děti nové věci a vždy pro ně udělá maximum.

Mgr. Anna Kubica

Vystudovala AWF v Poznani (Polsko) – obor učitelství a trenérství gymnastiky. Absolvovala stypendium Erasmus v oboru rekreologie na FTK UP. Má mnohaleté zkušenosti s pořádáním dětských táborů, cyklozájezdů a škol v přírodě v zahraničí (Polsko, Dánsko, Francie, Itálie) a přípravou volnočasových akcí. Je mámou 2 děti a fascinuje ji Montessori pedagogika.

Mgr. Lucie Pryclová

Vystudovala FTK UP v Olomouci – obor ATV.  V minulosti hrála volejbal za SK UP Olomouc, působila i v reprezentaci. Pro zranění kolene musela sportovní kariéru ukončit. Aktuálně působí jako učitelka na ZŠ Horka nad Moravou.

Mgr. Irena Vitámvásová

Vystudovala FTK UP v Olomouci s aprobací tělesná výchova – přírodopis. Má mnohaleté zkušenosti s pořádáním dětských táborů, volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a dlouholetou praxi jako instruktor lyžování pro mládež.

Mgr. Olga Sklenářová

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi- aupair na Mallorce a v USA. Byla animátorkou při pobytech u moře v Chorvatsku a vychovatelkou na ozdravných pobytech dětí v Černé Hoře. Několik let se také věnovala mažoretkám a jejich trénování.

Denisa Knapková DiS.

Absolventka Sociální pedagogiky na VOŠ, a v současnosti studentka Tělesné výchovy a Ochrany obyvatelstva na FTK UP v Olomouci. Aktivní cyklistika, která má zkušenost nejen s vrcholovými soutěži, ale také s různými druhy tréninků a campů. Dříve se závodně věnovala také lyžování.

Veronika Polehňová

Studentka FTK UP v Olomouci, obor Tělesná výchova – Geografie. V minulosti se věnovala sportovnímu aerobiku a také volejbalu, kde hrála druhou nejvyšší juniorskou ligu. Rovněž působí jak vedoucí na letních dětských táborech.

Tomáš Preclík

Je studentem FTK UP, obor tělesná výchova v kombinaci s geografií. Celý život aktivně sportuje a jeho doménou jsou míčové hry. Dvanáct let je aktivním hráčem házené a čtyři roky je trenérem mládežnických kategorií v svém mateřském oddíle. Má zkušenosti z letních táborů a sportovních soustředění.

Klára Pavelková

Studentka FTK UP Olomouc. Je sportovcem tělem i duší. Věnuje se cyklistice a je úspěšnou závodnicí a to jak na silnici, tak v terénu na horských kolech. 

Sabina Hahnová

Hlásí se na FTK UP Olomouc obor tělesná výchova se specializacemi. Sport je už od dětství její neodmyslitelnou částí života a rozhodla se ho předávat dál. V zimním období se aktivně věnuje lyžování a v létě mění lyže za kolo. Její velkou vášní je plavání, které by chtěla v budoucnu trénovat.

Mgr. Klára Dvořáková

Absolventka oboru Rekreologie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů a volnočasových akcí pro děti. V současnosti je na mateřské dovolené

Mgr. Karel Vitámvás

Absolvent ATV FTK UP Olomouc. Dlouhodobě se věnuje pohybovému rozvoji dětí. Jeho specializací jsou míčové a pohybové hry. V minulosti se věnoval sportovnímu tréninku mládeže – floorbal a fotbal. Byl jedním z průkopníků In-line bruslení v Olomouci. Spoluzakladatel ATOMIKA, z.s.

Klaudie Kleislová

Studentka pediatrického ošetřovatelství na FZV UP v Olomouci. Má zkušenosti s dětmi z praktických výuk v mateřských školách a z příměstských táborů. Dvanáct let se aktivně věnuji házené a čtyři roky lednímu hokeji.

Mgr. Kristýna Peringerová

Vystudovala tělesnou výchovu v kombinaci s českým jazykem a literaturou. Aktuálně působí jako učitelka na Střední průmyslové škole v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů, lyžařských kurzů, sportovních kroužků pro malé i velké děti. Působila i jako dobrovolný učitel TV v indických Himálajích.

Mgr. Michal Sklenář

Absolvent FTK UP Olomouc. Pracoval jako učitel tělesné výchovy na ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Spolupracuje na organizaci společenských a sportovních akcí a má dlouholetou praxi jako instruktor lyžování pro mládež.

Kontakty

Kontakty

Peřinova 10, Olomouc 770 00
+420 777 893 363

ATOMIKA z.s.

ATOMIKA z.s. je spolek zkušených lektorů, kteří si dávají za cíl zvýšit a zlepšit úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

IČO: 08221642

Aplikační centrum BALUO

Cvičení probíhá ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO, jenž je vědecko-technickým parkem zaměřeným na zdraví, pohyb a sport. Více se dozvíte na www.acbaluo.cz